Store byggerier


Optimér energieffektiviteten

Store bygninger har som regel et stort varmeoverskud om sommeren. Ved Enopsols ATES-løsning kan overskudsvarme lagres i grundvandsmagasiner og bruges til opvarmning i kolde perioder. Om sommeren kan bygninger køles med tilsvarende lagret kulde.


Løsningen giver jer energibesparelser på helt op til 60% på varme og 90% på

køling.


Kort tilbagebetalingstid og gode finansieringsmuligheder

Anlægget har en tilbagebetalingstid på mellem 4-10 år, og kan implementeres

og finansieres helt eller deltvist ved trinvis etapeudbygning. Prisen på et

ATES-anlæg er op til 90% billigere end en traditionel løsning.


Opfyld 2020- og 2035-lovkravene og skab et grønnere image

Som led i 2020-planen skal Danmarks CO2-forbrug nedsættes med 30% inden 2020, og fossile brændsler skal helt udfases inden 2035. Det betyder blandt andet, at vedvarende energi- og sæsonlagring er essentielt i gennemførelsen af planerne.


De stigende krav kan imødekommes med et ATES-anlæg, der sikrer, at I:

  • Når 2020- og 2035-målene
  • Reducerer eget og Danmarks CO2-udslip
  • Opnår et grønnere image, der understøtter jeres CSR-profil


ATES er også oplagt til køling af serverrum. Læs mere


Kontakt os for at høre nærmere.


Klik og se video


Klik og se cases

Københavns Lufthavne får ét af Nordeuropas største grundvandsanlæg og kan skære 7 millioner af den årlige energiregning.


Rambøll i Ørestaden sparer 85% på køling,

og bruger vedvarende energi året rundt.


2020-krav om lavenergibyggerier

De stigende krav til eksisterende

og nye byggerier omfatter blandt andet:

  • Krav om energimærkninger
  • Krav om energieftersyn af

ventilationsanlæg

  • Krav om at bygninger opføres efter

de nye gældende lovkrav til energi

Læs mere om lovkrav til energi i bygninger.


Vedligeholdelse og drift

Et ATES-anlæg kræver minimal vedlige-holdelse og sikrer jer en effektiv og stabil drift.

Læs mere her.

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015