Køling af serverrum


Energieffektivisér køling af serverrum og komfortvarme

Udfordringer med store mængder af varme i fx serverrum kan løses omkostningseffektivt ved en grundvandsbaseret køle-løsning (ATES). En ATES-løsning sikrer, at serverrum kan køles med lagret kulde. Øvrige rum i bygninger kan opvarmes om vinteren med lagret varme. 

Løsningen giver energibesparelser på hele 90% på køling og op til 60% på varme. 

 

Et ATES-anlæg er en naturlig og grøn løsning, der sikrer en stabil og konstant køling. Tilmed er omkostningerne til drift- og vedligeholdelse minimale.Kort tilbagebetalingstid og gode finansieringsmuligheder

ATES-anlæg til køling har typisk en tilbagebetalingstid på 2-4 år i sammenligning med en traditionel løsning, og kan implementeres og finansieres helt eller deltvist ved trinvis etapeudbygning.


Opfyld 2020- og 2035-målsætningerne og få et grønnere image

Som led i 2020-planen skal Danmarks CO2-udledning nedsættes med 30% inden 2020, og fossile brændsler skal helt udfases inden 2035. Det betyder blandt andet, at energi- og sæsonlagring er et vigtigt element i gennemførelsen af planerne.

De stigende krav kan imødekommes med et ATES-anlæg, der sikrer, at I:

 

Når 2020- og 2035-målene

Reducerer eget og Danmarks CO2-udslip

Opnår et grønnere image, der understøtter jeres CSR-profil

 

Kontakt os for at høre nærmere om en køle-løsning eller få referencer på tilsvarende løsninger.Klik og se video


Københavns Lufthavne får ét af Nordeuropas største grundvandsanlæg og kan skære 7 millioner af den årlige energiregning.
Rambøll i Ørestaden sparer 85% på køling,

og bruger vedvarende energi året rundt.
Widex A/S er selvforsynende og

100% CO2-neutral.


Klik og se case

Grøn symbiose mellem Grundfos og Bjerringbro Varmeværk giver massive besparelser


Vedligeholdelse og drift

Et ATES-anlæg kræver minimal vedligeholdelse

og sikrer jer en effektiv og stabil

drift. Læs mere


Fordele for forbrugeren

  • Billigere varmepriser og grønnere miljø
  • Miljøvenlig energiudnyttelse
  • Minimal påvirkning af natur og under-grund
  • Medvirker til CO2-reduktion
  • Bidrager til en ny og miljørigtig løsning

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015