Industrivirksomheder


En naturlig og fremtidssikret løsning

En ATES-løsning erstatter brugen af ozonlagsnedbrydende kølemidler og anvender naturens egne ressourcer i undergrunden. ATES-anlægget er derfor et godt alternativ, der giver besparelser på helt op til 90% på køling, og sikrer jer en miljørigtig løsning.


Udnyt overskudsvarmen og spar penge

Med ATES-systemet kan I lagre og udnytte den varme, der naturligt produceres under fremstilling. Overskudsvarmen lagres i undergrunden, så den senere kan anvendes til opvarmning. Det betyder lavere omkostninger til energiforbruget, og giver jer besparelser på op helt til 60% på varme.


En billigere løsning

Vores anlæg er billigere end de fleste andre løsninger til køling og opvarmning.

Se eksempler på tilbagebetalingstider.


ATES er også oplagt til køling af serverrum. Læs mere


Kontakt os for at høre nærmere.


Klik og se video


Klik og se cases

Widex A/S er selvforsynende og

100% CO2-neutral.


Gartneriet Hjortebjerg henter 96% af varmeforbruget i undergrunden om vinteren og sparer 60% af varmeregningen.


Udfasning af kølemidler

Som led i 2020 planen udfases kølemidlet

R22 i 2014. Det medfører at:


  • Nye køleanlæg med syntetiske køle-

midler (R22) må ikke installeres

(ulovligt siden 2000)


  • Reservedele bliver sværere og dyrere

at skaffe, da disse udfases af

fabrikanterne


  • Fra 1. januar 2014 er det udlovligt at

anvende og efterfylde med regenere-

rede R22-kølemidler fra nedlagte anlæg ved servicering af eksisterende anlæg.


Virksomheder anbefales derfor enten at


  • ombygge det eksisterende R22-køle-anlæg til drift med et andet syntetisk kølemiddel (dog kun relevant for mindre anlæg)
  • udskifte det eksisterende R22-køle-

anlæg med et nyt tidssvarende anlæg baseret på naturlige kølemidler

  • at koble sig på fjernkøling


En alternativ løsning, der opfylder kravene er ATES-løsningen.


Vedligeholdelse & drift

Et ATES-anlæg kræver minimal vedligeholdelse,

og sikrer jer en effektiv og stabil drift.

Læs mere her.

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015