Hospitaler

 

Optimér energieffektiviteten

Med en ATES-løsning opnår I store energibesparelser, da overskudsvarme produceret i sommerhalvåret, kan bruges i de kolde måneder til opvarmning af bygningerne.


Spar penge og reducér CO2-forbruget

Med ATES-systemet nedsættes energiforbruget, så I opnår besparelser på op til 60% på varme og 90% på køling. Derudover imødekommer ATES-anlægget også de stigende krav til brug af vedvarende energi og reducering af CO2-udslippet i offentlige byggerier.


Ved at investere i et ATES-anlæg kan I:

 • Øge energieffektiviteten og spare på primær-energiforbruget
 • Blive CO2-neutrale og nå 2020-målene
 • Få et bedre arbejdsmiljø
 • Opnå et grønnere image
 • Få en æstetisk løsning, der har et meget lille arealbehov


Anvender I ozonlagsnedbrydende kølemidler (R22)?

I så fald er et ATES anlæg et godt alternativ. Siden januar 2014 har det været ulovligt at anvende ozonlagsnedbrydende stoffer til køling. Det betyder, at der må findes nye og mere miljørigtige alternativer. Enopsols ATES-anlæg anvender naturens egne ressourcer i undergrunden, og giver jer en fremtidssikret og miljørigtig løsning.


ATES er også oplagt til køling af serverrum. Læs mere


Kontakt os for at høre nærmere.


Klik og se video


Klik og se case

Sundhedshuset i Horsens overgik til vedvaren-de energi gennem effektivt grundvandsanlæg


Vedligeholdelse og drift

Et ATES-anlæg kræver minimal vedligeholdelse

og sikrer jer en effektiv og stabil drift.

Læs mere her.


Enopsol - din totalpartner

Hos Enopsol har vi over 30 års erfaring med projektering og installation af ATES-anlæg.


Vi kan bl.a. hjælpe jer med:

 • Information om finansieringsmuligheder
 • Myndighedstilladelser
 • At træffe beslutningen om hel eller

etapevis implementering

 • Forundersøgelser, prøveboringer og

beregninger

 • Hvor boringerne kan placeres
 • Anlægsboringer og sikker installation
 • Driftsovervågning

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015