Øget energieffektivitet via sæsonlagring i undergrunden

Få store økonomiske og energimæssige besparelser med Enopsols ATES grundvandskøle- og varmeanlæg (Aquifer Thermal Energy Storage). ATES-anlægget kan køle om sommeren og opvarme om vinteren. Overskydende varme og kulde ledes ned i undergrunden, hvor det lagres og kan anvendes senere på året efter behov.

Resultatet er meget lave omkostninger til køling og meget lave omkostninger til opvarmning, oge dermed store besparelser i primær-energiforbruget og CO2-udledning

Enopsol leverer totalløsninger til en lang række virksomheder i både Danmark og udlandet og har mere end 120 boringer og 30 års erfaring i bagagen.

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015