Undergrunden


Hvor kan anlægget etableres?

ATES-anlægget kan etableres i stort set alle vandførende sand- og grusmagasiner og kalkstrukturer i Danmark. Det afgørende er, hvor dybt man skal bore for at nå disse jordlag.


På Sjælland og store dele af Fyn kan vandførende kalkstrukturer nås indenfor en boredybde på 100 meter. Over kalklaget er ofte sand- og gruslag, som også er anvendelige til sæsonlagring af varme og kulde. De fleste steder i Jylland anvendes overvejende sand- og grusmagasiner til ATES-løsningen.


En naturlig løsning

Et grundvandskøle- og varmeanlæg samarbejder med naturen, og er derfor underlagt forholdene i undergrunden på det aktuelle sted. ATES-anlæg kan også med fordel anvende eksisterende eller nedlagte boringer, kalkgruber m.m.


Tilbageledning af grundvand

Indvinding og tilbageledning af grundvand er essensen i ATES-løsningen.

Vores store ekspertise bygger på erfaring med projektering og installation af mere end 100 boringer fordelt på over 30 ATES-anlæg.

For at sikre succesfuld tilbageledning af grundvand har vi udviklet helt nye metoder og komponenter, som sikrer mod iltning af grundvandet.


Sikkerhed for drikkevandet

Boringer i undergrunden kan foregå de fleste steder i Danmark - også i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Enopsols ATES-anlæg yder ingen skade på undergrunden, og vores boringer foretages af landets mest erfarne brøndborereksperter.

Derudover overvåges ATES-systemerne løbende, så vi sikrer, at grundvand og drift ikke er påvirket uhensigtsmæssigt.

Danmarks undergrund

Undergrunden er forskellig  afhængig af den  geografiske placering.

Eksempel på jordlag i undergrunden.

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015