Driftssikkerhed


Kvalitetspumper

Enopsols ATES-anlæg er mere driftsikre og har mindre risiko for nedbrud og driftstop sammenlignet med konventionelle, mekaniske køleanlæg. Det skyldes, at pumper er de eneste mekaniske elementer i ATES-anlægget.


For at minimere driftstop anvender vi driftssikre Grundfos pumper, som de fleste vandværker også anvender til indvinding af drikkevand. Anlægget er derudover designet som et lukket rørsystem, der beskytter vandet mod udfældning af jern og mangan (okker).


Overvågning

Enopsol varetager også driftovervågning, der sikrer optimale driftforhold. Vi tilbyder et særligt udviklet overvågningssystem, der registrerer eventuelle udsving i driften i så god tid, at det er muligt at henlægge vedligeholdelse af anlægget til de perioder, der påvirker jer mindst muligt.


Minimal vedligeholdelse

Anlægget kræver minimal vedligeholdelse og yder desuden samme køleeffekt uafhængigt af sæson. Kapaciteten er derfor konstant året rundt.


Kontakt os for at høre nærmere.

Høj kvalitet

Grundfos pumper af højeste kvalitet bruges for at  give høj driftssikkerhed.

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015