BIG HEADLINE


and a supplemental one

Reduktion af CO2-udledningen til opvarmning og køling med mere end 75% med attraktiv økonomi


Nye afgiftsregler fra 1. januar 2021 betyder endnu større økonomiske og energimæssige besparelser med Enopsols grundvandskøle- og varmeanlæg (Aquifer Thermal Energy Storage eller ATES). Anlæggene kan levere opvarmning og køling hele året. Vi benytter også termisk lagring i de naturlige grundvandsmagasiner i undergrunden.

Metoden er velafprøvet, da vi har etableret mange anlæg igennem de sidste mere end 25 år i forskellige sektorer, hvor vi har fået erfaring med den danske undergrund fra mere end 130 boringer.

Vores kunder kan opnå op til 90% lavere energiregning til køling og over 60% lavere energiregning til opvarmning, 

Enopsol har leveret totalløsninger til en lang række virksomheder og offentlige institutioner i Danmark, idet vi tilbyder assistance til alle faser af et projekt: projektering, myndighedsgodkendelse, anlægsetablering, anlægsovervågning og -styring, drift og vedligeholdelse.

Enopsol ApS     Grønholtvangen 7     DK-3480 Fredensborg     +45 38 40 03 30     info@enopsol.dk


Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015