Fjernvarmeværker

Fjernvarmeværker

 

Effektivisér varmeproduktionen

ATES-anlægget lagrer overskydende varme fra vedvarende energikilder, fx sol og udeluft, i undergrunden. Den overskydende varme udnyttes senere til varmeproduktion.

Teknikken øger energiudnyttelsen, og giver jer økonomiske besparelser, så I kan levere billigere varme til slutforbrugeren.

 

Imødekommer I 2020 og 2035-lovkravene?

I 2020 skal mindst 30% af fjernvarmeværkernes energiforbrug komme fra vedvarende energi, og i 2035 skal forbruget været 100% fossilfrit.

 

Ved at investere i et ATES-anlæg kan I:

 

  • Reducere brugen af fossile brændstoffer
  • Reducere CO2- udslippet
  • Overholde 2020- og 2035-målene
  • Spare mange penge, også til glæde for forbrugerne

 

Kort tilbagebetalingstid

Med en tilbagebetalingstid på ca. 10 år er ATES-anlæg en finansiel attraktiv løsning for de fleste fjernvarmeværker. Alternativt kan etableringen af et anlæg foregå i etaper.

 

ATES er også oplagt til køling af serverrum. Læs mere

 

Kontakt os for at høre nærmere.

 

Klik og se video

 

Klik og se case

Grøn symbiose mellem Grundfos og Bjerringbro Varmeværk giver massive besparelser

 

Vedligeholdelse og drift

Et ATES-anlæg kræver minimal vedligeholdelse

og sikrer jer en effektiv og stabil

drift. Læs mere

 

Fordele for forbrugeren

  • Billigere varmepriser og grønnere miljø
  • Miljøvenlig energiudnyttelse
  • Minimal påvirkning af natur og under-grund
  • Medvirker til CO2-reduktion
  • Bidrager til en ny og miljørigtig løsning

Enopsol ApS Grønholtvangen 7 DK-3480 Fredensborg +45 38 40 03 30 info@enopsol.dk

 

Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015