ATES-løsningen

ATES-løsningen

 

Udnyt varme og kulde året rundt

ATES står for Aquifer Thermal Energy Storage, og betyder engergilagring i grundvandsmagasiner. Ofte forveksles ATES med geotermi, men ved sammenligning udmærker ATES sig ved

  • at boringer kun foregår i op til 100 meters dybde
  • at være et 2-flows-system med mulighed for både kulde- og varmelagring
  • at der ikke er nogen naturmæssige risici

 

Hvordan virker anlægget?

ATES-anlæg kan anvendes til både køling om sommeren og opvarmning om vinteren. Om sommeren pumpes grundvandet op fra en kold boring og kan ved varmeveksling anvendes til køling, fx af ventilationsluft i en bygning eller proceskølevand i en produktionsvirksomhed.

Om vinteren vendes pumperetningen, så varmt vand kan pumpes op og bruges til opvarmning i kolde perioder.

 

Men anlægget kan også indrettes, så det både kan køle og varme hele året rundt.

 

Boringer

ATES grundvandskøle- og varmeanlægget består af minimum to boringer, en kold og en varm, der tilsammen kaldes en dipol. Antallet af dipoler afhænger af anlæggets størrelse.

 

Fra én boring indvinder anlægget grundvand, mens den anden boring leder grundvandet retur. Dét gør det muligt at lagre både varme og kulde i undergrunden. Ved flere dipol-boringer kan anlægget anvendes simultant til både køling og opvarmning.

 

På naturens præmisser

ATES-anlægget forbruger ikke grundvandet - der er udelukkende tale om en lokal flytning af grundvand. Anlægget opvarmer eller afkøler således blot grundvandet, hvorefter det tilbageføres til grundvandsmagasinerne.

 

Da boringerne udelukkende udgør små ‘nålestik’ i naturen, påvirkes miljø, omgivelser og undergrund minimalt. Det giver jer et risiskofrit anlæg, der samtidig skåner jer for støjgener og giver jer pladsbesparelser, så I kan udnytte jordoverfladen til andre formål.

 

Eneste synlige element på jord er borings-afslutningerne.

Enopsol ApS Grønholtvangen 7 DK-3480 Fredensborg +45 38 40 03 30 info@enopsol.dk

 

Enopsol ApS | Copyright © 1996-2015